Kontakt

Formularz kontaktowy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Adres

Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

Email

dyrekcja@rckik.zgora.pl - Sekretariat

dawcy@rckik.zgora.pl - Rejestracja RCKiK Zielona Góra

Telefon

68 329 83 63

Telefony kontaktowe:

68 329 83 60  - Centrala
68 329 83 61  - Ekspedycja
68 329 83 62  - Ekspedycja
68 329 83 97  - Ekspedycja Fax
603 952 755   - Ekspedycja telefon awaryjny
68 329 83 63  - Sekretariat
68 329 83 66  - Kadry
68 329 83 67  - Zamówienia Publiczne
68 329 83 65  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 78  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 70  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców - konsultacje
68 329 83 72  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
68 329 83 73  - Dział Preparatyki
68 329 83 74  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
68 329 83 76  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 77  - Magazyn
68 329 83 79  - Kierownik DZJ
68 329 83 80  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
68 329 83 83  - Główny Księgowy
68 329 83 84  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329 83 85  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329 83 87  - Organizacja Ekip wyjazdowych
793 222 744   - Organizacja ekip wyjazdowych - telefon awaryjny
68 329 83 88  - Dział Dawców i Pobierania - Hala pobrań
68 329 83 89  - Dział Dawców i Pobierania - Rejestracja
68 329 83 90  - Gabinet Lekarski
68 329 83 91  - Administrator systemu informatycznego
68 329 83 98  - Dział Zapewnienia Jakości Fax
68 329 83 99  - Sekretariat Fax
68 329 83 91  - Inspektor Ochrony Danych

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast