Kontakt

Formularz kontaktowy

Zielona Góra dnia, 31.08.2023r.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNYAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 21, tel. Kontaktowy 68 329 83 63, adres e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – IOD@rckik.zgora.pl


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Adres

Zyty 21, 65-046 Zielona Góra

Email

dyrekcja@rckik.zgora.pl - Sekretariat

dawcy@rckik.zgora.pl - Rejestracja RCKiK Zielona Góra

Telefon

68 329 83 63

Telefony kontaktowe:

68 329 83 60  - Centrala
68 329 83 61  - Ekspedycja
68 329 83 62  - Ekspedycja
68 329 83 97  - Ekspedycja Fax
603 952 755   - Ekspedycja telefon awaryjny
68 329 83 63  - Sekretariat
68 329 83 66  - Kadry
68 329 83 67  - Zamówienia Publiczne
68 329 83 65  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 78  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 70  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców - konsultacje
68 329 83 72  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
68 329 83 73  - Dział Preparatyki
68 329 83 74  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
68 329 83 76  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329 83 77  - Magazyn
68 329 83 79  - Kierownik DZJ
68 329 83 80  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
68 329 83 83  - Główny Księgowy
68 329 83 84  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329 83 85  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329 83 87  - Organizacja Ekip wyjazdowych
793 222 744   - Organizacja ekip wyjazdowych - telefon awaryjny
68 329 83 88  - Dział Dawców i Pobierania - Hala pobrań
68 329 83 89  - Dział Dawców i Pobierania - Rejestracja
68 329 83 90  - Gabinet Lekarski
68 329 83 91  - Administrator systemu informatycznego
68 329 83 98  - Dział Zapewnienia Jakości Fax
68 329 83 99  - Sekretariat Fax
68 329 83 91  - Inspektor Ochrony Danych

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast