Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Zdjęcie przedstawia urządzenie do pobierania krwi

Hemofilia – dla lekarza

„Zapobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilię A i B”
Program profilaktyczny pod nazwą „Zapobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilię A i B”, został wdrożony w 2008 roku i jest finansowany ze środków Narodowego Fundusz Zdrowia.
Więcej informacji na stronie: www.nfz.gov.pl

 

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018″

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028″

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

 

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:

https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

  1. wydania leku „na ratunek”,
  2. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
  3. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: [email protected]

Tabela z załącznikami

  • Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowań na czynnik krzepnięcia krwiPobierz

Tabela z załącznikami

  • Zapotrzebowanie na czynniki krzepnięciaPobierz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze informuje, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju następujących produktów leczniczych stosowanych w leczeniu hemofilii:

Decyzja z dnia 10.07.2020r.

1. OCTOSTIM 1,5 mg/ml, aerozol do nosa, fiolka 1,5 ml, wszystkie serie

2. MINIRIN 10 mcg/dawkę donosową, wszystkie serie.

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace