Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Na zdjęciu widać osobę, która oddaje krew. Jest to centralny punkt obrazu, gdzie personel medyczny wykonuję procedurę pobierania krwi

Identyfikacyjna karta grupy krwi

Karta identyfikacyjna grupy krwi służy do trwałej dokumentacji grup krwi – zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U 2013 Poz. 5).

Karta identyfikacyjna grupy krwi wydawana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze jest opracowana zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia j/w.

I. ZASADY WYDAWANIA KART IDENTYFIKACYJNYCH GRUPY KRWI DAWCOM KRWI

 • Kartę identyfikacyjną grupy krwi nieodpłatnie otrzymują dawcy którzy:
  • oddali krew co najmniej 3 razy w ciągu ostatniego roku;
  • oddali krew lub jej składniki co najmniej 5 razy i aktualnie są dawcami czynnymi;
  • oddali krew lub jej składniki co najmniej 30 razy i nie są już dawcami czynnymi;
  • zostali zgłoszeni przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
 • Dawcy, którzy oddali krew mniej niż trzy raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymają kartę identyfikacyjną grupy krwi odpłatnie - 12 zł.
  • Nieodpłatne wydawanie kart identyfikacyjnych grupy krwi nie dotyczy dawców autologicznych.
   • Dawca, któremu karta identyfikacyjna grupy krwi przysługuje nieodpłatnie otrzyma ją przy kolejnym zgłoszeniu się do oddania krwi, lub w wyjątkowych przypadkach we wcześniejszym terminie po uprzednim uzgodnieniu.
    • Karta identyfikacyjna grupy krwi jest wydawana wyłącznie właścicielowi po okazaniu dokumentu tożsamości i sprawdzeniu danych osobowych.
     • W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydanej nieodpłatnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze dawcy zostanie wystawiona nowa karta za opłatą w wysokości 12 zł.

      • Osoby dokonujące aktualnie odpłatnego oznaczenia grupy krwi w RCKiK w Zielonej Górze (dwa badania) mogą mieć wydaną kartę identyfikacyjną grupy krwi za dodatkową odpłatnością wynoszącą 12 zł (badania płatne według obowiązującego cennika - 38 zł).
      • Osoby posiadające wpis grupy krwi do starego dowodu osobistego (wymagana do wglądu cała książeczka) lub do książeczki RUM wykonany w RCKiK w Zielonej Górze mogą mieć wydaną kartę identyfikacyjną grupy krwi za odpłatnością wynoszącą 12 zł.
      • Osoby, które posiadają jeden lub dwa wyniki badania z innego laboratorium, w celu wydania karty muszą wykonać jedno badanie potwierdzające w RCKiK w Zielonej Górze - badanie płatne według obowiązującego cennika (27 zł) i opłata za kartę wynosząca 12 zł.
      • RCKiK nie wydaje kart identyfikacyjnych grupy krwi na podstawie wpisów do dokumentów tożsamości, które są nieczytelne lub zawierają niekompletne dane np. brak numerów lub/i dat badań, brak pieczątki lub/i podpisu osoby upoważnionej, brak informacji na temat laboratorium dokonującego oznaczenia grupy krwi.
      • Osobom nabywającym kartę identyfikacyjną grupy krwi odpłatnie wydawana jest ona w terminie do 3 dni od dnia pobrania materiału do badania lub przedstawienia wymaganych wyników lub wpisów.
      • Karta identyfikacyjna grupy krwi jest wydawana wyłącznie właścicielowi po okazaniu dokumentu tożsamości i sprawdzeniu danych osobowych.
      • W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty identyfikacyjnej grupy krwi nowa karta zostanie wystawiona za opłatą w wysokości 12 zł.
      Projekt REACT LINK
      Baner EKREW
      Wykonane przez Creospace