Instrukcja skarg i wniosków

Instrukcja określa organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast