Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Zdjęcie przedstawia salę do pobierania krwi, gdzie znajdują się osoby oddające krew oraz personel medyczny

Droga dawcy

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi (szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych każdego RCKiK).

Droga dawcy

 • sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne Centrum Krwiodawstwa/Oddział Terenowy lub mobilny punkt poboru krwi (wybierz najbardziej dogodną lokalizację),

 • wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się,

 • koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu),

 • pij dużo soków owocowych i wody,

 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego przed oddaniem krwi,

 • udaj się do wybranego miejsca poboru krwi, jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, poczujesz się pewniej, a przede wszystkim bezpieczniej,

 • po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu (odpocznij kilkanaście minut w RCKiK, zjedz czekoladę, wypij sok),

 • skorzystaj z dni wolnych, jakie przysługują Ci od dnia oddania krwi,

 • unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew,

 • jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była bogatsza w węglowodany tego dnia, jedz czekoladę,

 • dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu,

 • unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą, najpierw usiądź dopiero po chwili wstawaj,

 • staraj się nie wykonywać ciężkich prac domowych,

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj fachowy personel: to najlepszy i najpewniejszy sposób uzyskania merytorycznych wyczerpujących informacji.

Droga dawcy

1

REJESTRACJA

Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości. Pamiętaj: krwiodawstwo zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba sumiennie odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających. Pamiętaj: lek, który pomaga Tobie - dawcy, może zaszkodzić biorcy Twojej krwi! Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej.

2

BADANIA LABORATORYJNE

Diagnosta laboratoryjny pobierze próbki Twojej krwi, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych. - Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, badania będą obejmować: grupę krwi oraz poziom hemoglobiny. - Jeśli systematycznie oddajesz krew, badany będzie tylko poziom Twojej hemoglobiny (wówczas próbka krwi może być pobierana nie z żyły, ale z palca) lub morfologia krwi, gdyż raz w roku każdemu dawcy wielokrotnemu należy oznaczyć pełną morfologię krwi.

3

BADANIE LEKARSKIE

Teraz czeka Cię spotkanie z lekarzem, który dysponuje już wynikami badań wstępnych, ma do dyspozycji wypełniony przez Ciebie kwestionariusz dawcy i przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz także zmierzy ciśnienie krwi, osłucha klatkę piersiową i ostatecznie zdecyduje o tym, czy możesz oddać krew czy nie.

4

ODDANIE KRWI

Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Samo pobieranie krwi trwa około 10 minut, ale łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać nawet ok. 1 godziny, a w przypadku osób oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi - około 2 godzin a nawet dłużej. Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują: test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.

5

PO ODDANIU

Po oddaniu krwi otrzymasz: - posiłek regeneracyjny, 9 tabliczek czekolady i soczek owocowy; - zwolnienie z pracy 2 dni od dnia oddania krwi; - legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji). Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi. Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań: grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii, testu kiłowego, na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace