Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Na zdjęciu widać osobę, która oddaje krew. Jest to centralny punkt obrazu, gdzie personel medyczny wykonuję procedurę pobierania krwi

Druki do pobrania

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, kwestionariusz dla dawców został usunięty z naszej strony internetowej.

Prosimy Krwiodawców o niekorzystanie z wcześniej pobranych lub wydrukowanych kwestionariuszy.

Dla lekarzy

Tabela z załącznikami

  • Protokół zgłoszenia reklamacji składnikaPobierz
  • Sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w oddziałach szpitalnychPobierz
  • Roczne sprawozdanie podmiotu leczniczego w zakresie działalności związanej z leczeniem składnikami krwiPobierz

Dla pielęgniarek i położnych

Tabela z załącznikami

  • Zgłoszenie na kurs dla Pielęgniarek i PołożnychPobierz
Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace