Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Zdjęcie przedstawia cztery osoby siedzące, oddające krew oraz trzy pielęgniarki zajmujące się nimi. Wszyscy znajdują się w gabinecie do pobierania krwi

Lek. Monika Fabisz - Kołodzińska

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawsta i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

+48 68 329 83 63
Zdjęcie przedstawia dyrektorkę ośrodka RCKIK w zielonej górze Monikę Fabisz Kołodzińską
Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace