Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Zdjęcie przedstawia cztery osoby siedzące, oddające krew oraz trzy pielęgniarki zajmujące się nimi. Wszyscy znajdują się w gabinecie do pobierania krwi

Działy

lek. Monika Giblewska

Kierownik Działu Dawców i Pobierania

68 329 83 90 – Rejestracja dawców
68 329 83 89 – Rejestracja Dawców
693 693 834 – tel. awaryjny
68 329 83 71 – Gabinet lekarski
68 329 83 88 – Hala pobrań

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Adam Włoch

Kierownik Działu Ekspedycji

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62
Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Agnieszka Tórz

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 76, -68, -65,
Fax: 68 329 83 98

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Magdalena Mudant

Kierownik Działu Laboratoryjnego i Pracowni Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych

Kontakt telefoniczny: +48 68 329 83 74
Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Elżbieta Rusińska

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 80
Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Katarzyna Jurys

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 70
Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Alicja Grzelczak

Kierownik Działu Farmacji

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62
Telefon awaryjny: +48 537 511 290

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Piotr Bartkowiak

p.o Z-ca Kierownika Działu Preparatyki

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 73
Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Małgorzata Kęsicka-Gonia

Kierownik Działu Finansowo – Księgowego, Główny Księgowy

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 83

Kontakt e-mail:
[email protected]

mgr Marcin Szmecht

Pełnomocnik ds. SZJ

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 65

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr inż. Robert Kuźnik

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 67

Kontakt e-mail: [email protected]

mgr Krzysztof Piwowarczyk

Organizacja Ekip

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 87

Kontakt e-mail: [email protected]

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace