Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Na zdjęciu widać osobę, która oddaje krew. Jest to centralny punkt obrazu, gdzie personel medyczny wykonuję procedurę pobierania krwi

Dla lekarzy

Tabela z załącznikami

  • "Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych, wydanie III" (Wojskowy Instytut Medyczny)Pobierz
  • "Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi"Pobierz
  • "Zalecenia stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18.12.2015 r."Pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnePobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnePobierz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnePobierz
  • Rekomendacje dotyczące postępowania w przypadku pacjentów - obywateli Ukrainy z rozpoznaniem hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznychPobierz
  • Zalecenia tymczasowe Rady Programu pt. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” w zakresie prowadzonego leczenia pacjentów (obywateli Ukrainy) z rozpoznaniem hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.Pobierz
Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace