Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

Na zdjęciu widać osobę, która oddaje krew. Jest to centralny punkt obrazu, gdzie personel medyczny wykonuję procedurę pobierania krwi

Certyfikaty

Po naciśnięciu na zdjęcie otworzy się dokument

Akredytacja Ministra Zdrowia

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych

Certyfikat GMP

Certyfikat Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001 : 2015

Zaświadczenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace