Widok kompaktowy

Zmiana kontrastu:

Rozmiar czcionki:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zielona Góra dnia, 31.08.2023r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 21, tel. Kontaktowy 68 329 83 63, adres e-mail: [email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – [email protected].

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Projekt REACT LINK
Baner EKREW
Wykonane przez Creospace