Zamawianie składników krwi

Zadania działu Ekspedycji w RCKiK w Zielonej Górze:

 • przyjmowanie krwi pełnej i jej składników z oddziałów terenowych;
 • przechowywanie składników krwi dopuszczonych do obrotu klinicznego;
 • wydawanie podmiotom leczniczym oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych,
 • rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych (poza godzinami pracy DFS);
 • bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych składników krwi i leków;
 • udzielanie informacji na temat posiadanych składników krwi;
 • wydawanie składników krwi placówkom służby zdrowia;
 • współpraca ze szpitalami w zakresie ustalania warunków przygotowywania składników krwi na zlecenie indywidualne;
 • przyjmowanie zwrotów składników krwi;
 • prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej składników, archiwizacja dokumentacji;
 • nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników;
 • wydawanie materiałów, odczynników i innych materiałów używanych do pobierania krwi i wytwarzania jej składników oddziałom terenowym;
 • przyjmowanie informacji o odczynach poprzetoczeniowych oraz materiału do badania tych odczynów;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przyjmowanych i wydawanych składników krwi;
 • udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych.

Jak zamawiać krew, oraz jej składniki krwi? 

Kierownik Działu: Adam Włoch

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail: ekspedycja@rckik.zgora.pl

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast