Dyrekcja

Regionalne Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

 

Monika Fabisz - Kołodzińska

Dyrektor

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 63

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast