Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

BIP
Lubicie się. Co jeszcze Was łączy?

RCKiK w Zielonej Górze zatrudni


- asystenta w Dziale Preparatyki w pełnym wymiarze godzin

Wymagania kwalifikacyjne:  posiadanie tytułu magistra na kierunku farmacja,
biologia, chemia lub innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych,
medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.


- pielęgniarkę w Dziale Dawców i Pobierania w pełnym wymiarze godzin

Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie medyczne – pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Więcej informacji w zakładce "Ogłoszenia o pracy"