Cenniki

Cenniki obowiązujące w Regionalnym Centrum w Zielonej Górze powstały w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U. poz.1768)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KREW I I JEJ SKŁADNIKI OBOWIĄZUJĄCA W REGIONALNYM CENTRUM  KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE  OD DNIA 01.01.2022 r.

I  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U. poz.1353)

LP. RODZAJ SKŁADNIKA WIELKOŚĆ OPŁATA
1. Krew pełna konserwowana 1 jednostka 275,00
2. Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) z krwi pełnej 1 jednostka 186,00
3. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (UKKCz) 1 jednostka 263,00
4. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (UKKP) 1 dawka terapeutyczna *** 558,60
5. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (UKKP) z aferezy 1 dawka terapeutyczna ** 1 000,00
6. Osocze świeżo mrożone (FFP) po karencji 1 jednostka 125,00
7. Krioprecypitat po karencji 1 jednostka 220,00
LP. RODZAJ USŁUGI JEDN.MIARY OPŁATA
1. Napromieniowanie krwi lub jej składników za 1 opakowanie * 26,00
2. Przemywanie KKCz za 1 opakowanie * 96,00
3. Przemywanie KKP za 1 opakowanie * 96,00
4. Podział na porcje pediatryczne za 1 opakowanie * 45,00
5. Wykonanie krwi pełnej rekonstytuowanej za 1 opakowanie * 138,00
6. Wykonanie UKKP rekonstytuowanego za 1 opakowanie * 138,00
7. Filtrowanie KKCz za 1 jednostkę 77,00
8. Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu świeżo mrożonym za 1 jednostkę 123,00
9. Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentracie krwinek płytkowych z krwi pełnej 1 dawka terapeutyczna *** 506,00

II Na podstawie Zarządzenia Dyrektora RCKiK w Zielonej Górze z dnia 16.11.2021 r. W sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki oraz usługi i czynności dodatkowe związane z przetwarzaniem krwi i jej składników w 2022 r.

LP. CZYNNOŚCI DODATKOWE JEDN.MIARY OPŁATA
1. Autotransfuzja z badaniami dawcy za 1 zabieg 200,00
2. Autotransfuzja bez badań dawcy za 1 zabieg 100,00
3. Plazmafereza lecznicza (obj. do 800 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² za 1 zabieg 320,00
4. Plazmafereza lecznicza (obj. powyżej 800 ml do 5.000 ml) w siedzibie RCKiK  ****, ¹, ² za 1 zabieg 2 170,00
5. Leczniczy upust krwi z badaniami w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym za 1 zabieg 170,00
6. Leczniczy upust krwi bez badań w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym za 1 zabieg 70,00
7. Lecznicza redukcja leukocytów (leukafereza lecznicza) w siedzibie RCKiK  ****, ¹ za 1 zabieg 2 700,00
8. Lecznicza redukcja trombocytów (trombofereza lecznicza) w siedzibie RCKiK  ****, ¹ za 1 zabieg 2 700,00
9. Rozmrażanie UKKP za 1 opakowanie * 200,00
10. Rozmrażanie osocza świeżo mrożonego za 1 jednostkę 30,00
11. Zlanie osocza do pojemnika 1000 ml w układzie zamkniętym ³ za 1 opakowanie * 100,00
* Opakowanie - jeden pojemnik    
** Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów
  większości leukocytów z KKP uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych)
*** Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości
  leukocytów  z KKP, uzyskanych przez połączenie pojedyńczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych)
**** Poza siedzibą RCKiK doliczamy koszty dojazdu
¹ Opłaty podwyższone są za zabiegi dokonywane poza godzinami rutynowej pracy pracowni w soboty o 70%,  w niedzielę i święta o 100%
² W opłatę nie jest wliczona kompensacja osoczem    
³ Opłata nie obejmuje rozmrożenia osocza.    

Powyższe ceny są cenami netto.

CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2022 r. W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

NR

NAZWA BADANIA

CENA w PLN

1.

Grupa krwi i Rh (dwie serie odczynników)

20,00

2.

Grupa krwi i Rh (badanie skrócone – 1 seria)

7,00

3.

Oznaczenie pełnego fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell

44,00

4.

Oznaczenie fenotypu w innym układzie grupowym: MN Jk, Le, Ss, Lu, Kp Fy

34,00

48,00

60,00

5.

Oznaczenie pojedynczych antygenów krwinek czerwonych:   MN, Cw, K Jk, Le, Ss, Lu, Kp,P Fy, k

24,00

34,00

40,00

6.

Badanie przeglądowe przeciwciał u biorców krwi

30,00

7.

Oznaczenie słabej ekspresji antygenu D

40,00

8.

Identyfikacja p/c odpornościowych w teście LEN - zestaw

74,00

9.

Identyfikacja p/c odpornościowych w teście PTA - zestaw

84,00

10.

Identyfikacja p/c w teście solnym

45,00

11.

Oznaczenie miana p/c odpornościowych w PTA (mikrometoda)

66,00

12.

Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną (BTA)

18,00

13.

BTA z odczynnikami monoswoistymi  (IgG, IgM, C3d, IgA)

65,00

14.

Badanie serologiczne w odczynach poprzetoczeniowych        KKCz                                                N – ilość alloadsorpcji                                                        FFP i KKP

450,00

300,00

15.

Wykonanie elucji p/c

50,00

16.

Wykonanie adsorpcji                                      N – ilość autoabsorpcji N – ilość alloadsorpcji

30,00 x N

35,00 x N

17.

Wykrywanie termostabilnych p/c anty A, B (konflikt z zakresu grup głównych)

42,00

18.

Próba zgodności przed przetoczeniem krwi N - ilość donacji przy próbie zgodności

65,00

20,00 x N

19.

Badanie p/c u kobiety w ciąży - kontynuacja

100,00

20.

Badanie p/c u kobiety w ciąży – badanie dodatkowe

30,00

21.

Wpis grupy krwi do dokumentu tożsamości bez wykonywania badań

20,00

22.

Karta grupy krwi bez badań

12,00

23.

Karta grupy krwi z badaniami (2 x grupa krwi + przeglądowe badanie p/c + krew-karta)

75,00

24.

Grupa krwi (ABO/Rh i p/c)- na cito do 1 godziny             1 oznaczenie 2 oznaczenia

65,00

85,00

25.

Odpis wyniku

10,00

 

 

UWAGI: Do badań zleconych poza rutynowymi godzinami pracy pracowni będzie dodatkowo doliczona opłata wynosząca 30% ceny badania. W przypadku wysyłki wyniku doliczona będzie opłata zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Poczty Polskiej (dotyczy badań dla osób prywatnych).

CENNIK SZKOLEŃ SEROLOGICZNYCH

 

1.

Szkolenie serologiczne 2 tygodniowe (1 osoba)

700,00

2.

Szkolenie serologiczne uzupełniające, 14 godzinne (1 osoba)

300.00

Powyższe ceny są cenami netto.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast