Działy

DZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik działu: Magdalena Mudant

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 74, nr fax.: 68 329 83 94

Kontakt e-mail: pwr@rckik.zgora.pl

PRACOWNIA ANALIZ LEKARSKICH I CZYNNIKÓW ZAKAŹNYCH

Kierownik pracowni: Magdalena Mudant

Kontakt telefoniczny: 

68 329 83 72 – Próbki krwi

68 329 83 74 – Wirusologia

68 329 83 94 – fax

Kontakt e-mail: pwr@rckik.zgora.pl

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ DAWCÓW

Kierownik pracowni: Elżbieta Rusińska

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 80

Kontakt e-mail: dit@rckik.zgora.pl

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ BIORCÓW

Kierownik pracowni: p.o. Katarzyna Jurys

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 70

Kontakt e-mail: serologia@rckik.zgora.pl

DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA

Kierownik działu: Monika Giblewska

Kontakt telefoniczny:

68 329 83 90 – Rejestracja dawców

68 329 83 89 – Rejestracja Dawców

693 693 834 – tel. awaryjny

68 329 83 71 – Gabinet lekarski

68 329 83 88 – Hala pobrań

Kontakt e-mail: dawcy@rckik.zgora.pl

DZIAŁ EKSPEDYCJI

Kierownik działu: Adam Włoch

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail: ekspedycja@rckik.zgora.pl

DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik działu: Alicja Grzelczak

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 537 511 290

Kontakt e-mail: farmacja@rckik.zgora.pl

DZIAŁ PREPARATYKI

Kierownik działu: p.o. Katarzyna Wojtczak

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 73

Kontakt e-mail: dp@rckik.zgora.pl

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kierownik działu: Agnieszka Tórz

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 76, -68, -65,

Fax: 68 329 83 98

Kontakt e-mail: dkj@rckik.zgora.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Kierownik działu: Małgorzata Kęsicka-Gonia

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 83

Kontakt e-mail: malgorzata.gonia@rckik.zgora.pl

KADRY

Specjalista ds. kadr: Marta Sokół

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 66

Kontakt e-mail: kadry@rckik.zgora.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Kierownik działu: Robert Kuźnik

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 67

Kontakt e-mail: r.kuznik@rckik.zgora.pl

Zamówienia publiczne

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 67

Kontakt e-mail: r.kuznik@rckik.zgora.pl

przetargi@rckik.zgora.pl

Magazyn, zakupy

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 77

Kontakt e-mail: magazyn@rckik.zgora.pl

IT

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 91

Kontakt e-mail: informatyk@rckik.zgora.pl

Sekretariat

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 63

Kontakt e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast