Symboliczne wbicie łopat przy Zyty 21!

1 lipca 2022 roku dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Monika Fabisz – Kołodzińska, główna księgowa Małgorzata Kęsicka – Gonia oraz prezes Maciej Kałmucki i v-ce prezes Dariusz Wolinowski, z zarządu firmy PERBUD (wykonawcy zadania), podpisali umowę na „Budowę budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego”.

Bez nazwy-1

Zadanie dofinansowane jest ze środków funduszy UE w ramach programu „Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem skutków kryzysu SARS-Cov-2” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa XI – REACT–EU w ramach działania 11.3. Wspieranie naprawy i odporności ochrony zdrowia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Bez nazwy-11
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast